naslov:
Tukleč - Grad nazvan "Turska gradina" poviše Munimagaraca u Plavnu
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1924. g.
mjere:
negativ visina = 15 cm; negativ širina = 10.5 cm