naslov:
Varaždin - Gradski muzej Varaždin - Pogled na bočnu i začeljnu stranu kućišta
mjesto izrade:
materijali: