naslov:
Plavno - Gradina prethistorijska, opća situacija u krajoliku
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1924. g.
materijali:
naslov:
Plavno - Gradina prethistorijska, detalj zida sa ženama u nošnji kraja
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1924. g.
materijali: