naslov:
Gospić - Kuća age Senkovića, sada kuća Pavelića
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1931. g.
materijali:
naslov:
Gospić - Kuća age Senkovića na Novčici, s vegetacijom
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1931. g.
materijali: