naslov:
Pavlovac - Veduta iz Šupljače nad kojom je grad, prema istoku, na Mogorić
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932. g.
materijali:
lokalitet: