naslov:
Orehovec - Župna crkva Sv. Petra - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Orehovec - Župna crkva Sv. Petra - Pogled na pozitiv
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Orehovec - Župna crkva Sv. Petra - Pogled na sviraonik
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Orehovec - Župna crkva Sv. Petra - Pogled na pozitiv
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Orehovec - Župna crkva Sv. Petra - Pozitiv - detalj
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali: