naslov:
Donji Čagljić (Pakrac) - Crkva Sv. Nikole - Smještaj u prostoru
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Donji Čagljić (Pakrac) - Crkva Sv. Nikole - Prospekt - total
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Donji Čagljić (Pakrac) - Crkva Sv. Nikole - Sviraonik - total
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Donji Čagljić (Pakrac) - Crkva Sv. Nikole - Dio prospekta - gornji dio centralnog polja
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali: