naslov:
Umag - Župna crkva Sv. Pelegrina Mučenika - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Umag - Župna crkva Sv. Pelegrina Mučenika - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Umag - Župna crkva Sv. Pelegrina Mučenika - Pogled na sviraonik
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Umag - Župna crkva Sv. Pelegrina Mučenika - Detalj dekoracije prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Umag - Župna crkva Sv. Pelegrina Mučenika - Detalj dekoracije prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Umag - Župna crkva Sv. Pelegrina Mučenika - Pogled sa strane na prospekt
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Umag - Župna crkva Sv. Pelegrina Mučenika - Detalj sviraonika - ručice principala
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Umag - Župna crkva Sv. Pelegrina Mučenika - Unutrašnjost ogulja - svirale
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali: