1 - 10 od 12
naslov:
Rijeka - Crkva samostana Sv. Jeronima - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Rijeka - Crkva samostana Sv. Jeronima - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Rijeka - Crkva samostana Sv. Jeronima - Detalj kućišta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Rijeka - Crkva samostana Sv. Jeronima - Detalj kućišta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Rijeka - Crkva samostana Sv. Jeronima - Sviraonik inkorporiran u kućište orgulja - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Rijeka - Crkva samostana Sv. Jeronima - Pogled na desnu bočnu stranu kućišta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Rijeka - Crkva samostana Sv. Jeronima - Detalj kućišta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Rijeka - Crkva samostana Sv. Jeronima - Sviraonik inkorporiran u kućište orgulja
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Rijeka - Crkva samostana Sv. Jeronima - Detalj kućišta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Rijeka - Crkva samostana Sv. Jeronima - Detalj kućišta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
1 - 10 od 12