naslov:
Petrova Gora - Kapela Sv. Petra - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Petrova Gora - Kapela Sv. Petra - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Petrova Gora - Kapela Sv. Petra - Pogled na sviraonik
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Petrova Gora - Kapela Sv. Petra - Pogled na sviraonik
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Petrova Gora - Kapela Sv. Petra - Sviraonik - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Petrova Gora - Kapela Sv. Petra - Pogled u unutrašnjost orgulja (sistem svirala) i na klavijature
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Petrova Gora - Kapela Sv. Petra - Unutrašnjost orgulja - mijeh
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Petrova Gora - Kapela Sv. Petra - Detalj sviraonika - pogled na kopule, kalavijaturu i svirale te ragistre sa strane
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali: