naslov:
Oštrice - Kapela Sv. Sebastijana i Fabijana - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Oštrice - Kapela Sv. Sebastijana i Fabijana - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Oštrice - Kapela Sv. Sebastijana i Fabijana - Detalj dekoracije orgulja - kip anđela s lijeve strane
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Oštrice - Kapela Sv. Sebastijana i Fabijana - Pogled na sviraonik
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Oštrice - Kapela Sv. Sebastijana i Fabijana - Detalj dekoracije orgulja - kip anđela s desne strane prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Oštrice - Kapela Sv. Sebastijana i Fabijana - Detalj dekoracije orgulja - kip anđela na vrhu prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Oštrice - Kapela Sv. Sebastijana i Fabijana - Pogled na registar
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali: