1 - 10 od 16
naslov:
Svetice - Župna crkva Blažene Djevice Marije - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Svetice - Župna crkva Blažene Djevice Marije - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Svetice - Župna crkva Blažene Djevice Marije - Sviraonik - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Svetice - Župna crkva Blažene Djevice Marije - Detalj prospekta - lijevo i centralno krilo
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Svetice - Župna crkva Blažene Djevice Marije - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Svetice - Župna crkva Blažene Djevice Marije - Pogled sa strane na kućište - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Svetice - Župna crkva Blažene Djevice Marije -
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Svetice - Župna crkva Blažene Djevice Marije - Pogled sa strane na prospekt i sviraonik
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Svetice - Župna crkva Blažene Djevice Marije - Detalj sviraonika - ručice manuala i dio klavijature
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Svetice - Župna crkva Blažene Djevice Marije - Detalj sviraonika - kopule
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
1 - 10 od 16