naslov:
Hraščina - Župna crkva sv. Nikole - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Hraščina - Župna crkva sv. Nikole - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Hraščina - Župna crkva sv. Nikole - Pogled na prospekt
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Hraščina - Župna crkva Sv. Nikole - Pogled na sviraonik
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Hraščina - Župna crkva Sv. Nikole - Prospekt- detalj
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Hraščina - Župna crkva sv. Nikole - Detalj sviraonika - ručice manubrija
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Hraščina - Župna crkva sv. Nikole - Prospekt- detalj
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Hraščina - Župna crkva sv. Nikole - Prospekt- detalj
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Hraščina - Župna crkva sv. Nikole - Prospekt- detalj
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali: