naslov:
Breznički Hum - Kapela Sv. Magdalene - Smještaj u prostoru
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Breznički Hum - Kapela Sv. Magdalene - Prospekt - total
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Breznički Hum - Kapela Sv. Magdalene - Pogled na sviraonik
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Breznički Hum - Kapela Sv. Magdalene - Pozitiv - detalj
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Breznički Hum - Kapela Sv. Magdalene - Pozitiv - detalj
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali: