1 - 10 od 14
naslov:
Senj - Nehaj-grad, vide se oštećenja na zapadnom uglu
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1925.
materijali:
mjere:
negativ širina = 18 cm; negativ visina = 13 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
lokalitet:
naslov:
Senj - Panorama s jugoistoka
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1925.
materijali:
mjere:
negativ visina = 10.5 cm; negativ širina = 15 cm
lokalitet:
naslov:
Senj - Panorama s jugoistoka
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1925.
materijali:
mjere:
negativ širina = 15 cm; negativ visina = 10.5 cm
lokalitet:
naslov:
Senj - Panorama s južne strane
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1925.
materijali:
mjere:
negativ visina = 10.5 cm; negativ širina = 15 cm
lokalitet:
naslov:
Senj - Pogled kroz nadsvođeni prolaz prema luci
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1925.
materijali:
mjere:
negativ širina = 15 cm; negativ visina = 10.5 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
lokalitet:
naslov:
Senj - Pogled na grad s mora, u pozadini Nehaj-grad
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1925.
materijali:
mjere:
negativ visina = 10.5 cm; negativ širina = 15 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
lokalitet:
naslov:
Senj - Pogled na grad sa sjeverne strane, u pozadini Nehaj
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1925.
materijali:
mjere:
negativ širina = 18 cm; negativ visina = 13 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
lokalitet:
naslov:
Senj - Pogled na luku sa jedrenjacima, u pozadini Nehaj
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1925.
materijali:
mjere:
negativ visina = 13 cm; negativ širina = 18 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
lokalitet:
naslov:
Senj - Pogled na luku s jedrenjacima
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1925.
materijali:
mjere:
negativ širina = 15 cm; negativ visina = 10.5 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
lokalitet:
naslov:
Senj - Pogled na obalu, desno "Šabac" kula
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1925.
materijali:
mjere:
negativ visina = 13 cm; negativ širina = 18 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
lokalitet:
1 - 10 od 14