naslov:
Gornji Miklouš (Čazma) - Župna crkva Sv. Nikole - Prospekt - total
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Gornji Miklouš (Čazma) - Župna crkva Sv. Nikole - Sviraonik - total
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali: