1 - 10 od 13
naslov:
Cres - Crkva benediktinskog samostana - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Cres - Crkva benediktinskog samostana - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Cres - Crkva benediktinskog samostana - Pogled sa lijeve strane na orgulje - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Cres - Crkva benediktinskog samostana - Pogled sa strane na sviraonik inkorporiran u kućište orgulja
mjesto izrade:
materijali:
naslov:
Cres - Crkva benediktinskog samostana - Sviraonik inkorporiran u kućište orgulja, total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Cres - Crkva benediktinskog samostana - Detalj prospekta - svirale
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Cres - Crkva benediktinskog samostana - Pogled na stražnju stranu orgulja
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Cres - Crkva benediktinskog samostana - Položaj mijehova
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Cres - Crkva benediktinskog samostana - Detalj sviraonika - ručice manubrija
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Cres - Crkva benediktinskog samostana - Detalj unutrašnjosti crkve - tron
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
1 - 10 od 13