1 - 10 od 13
naslov:
Donji Miholjac - Župna crkva svetog Mihaela Arkanđela - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Donji Miholjac - Župna crkva svetog Mihaela Arkanđela - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Donji Miholjac - Župna crkva svetog Mihaela Arkanđela - Sviraonik - dupla klavijatura i ručice manubrija
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Donji Miholjac - Župna crkva svetog Mihaela Arkanđela - Pogled na sviraonik - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Donji Miholjac - Župna crkva svetog Mihaela Arkanđela - Detalj dekoracije prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Donji Miholjac - Župna crkva svetog Mihaela Arkanđela - Detalj dekoracije prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Donji Miholjac - Župna crkva svetog Mihaela Arkanđela - Detalj dekoracije prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Donji Miholjac - Župna crkva svetog Mihaela Arkanđela - Detalj dekoracije prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Donji Miholjac - Župna crkva svetog Mihaela Arkanđela - Pogled na začelje kućišta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Donji Miholjac - Župna crkva svetog Mihaela Arkanđela - Pogled na izdvojeno kućište za mijeh
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
1 - 10 od 13