naslov:
Šarengrad - Župna crkva Sv. Petra i Pavla, franjevački samostan - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Šarengrad - Župna crkva Sv. Petra i Pavla, franjevački samostan - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Šarengrad - Župna crkva Sv. Petra i Pavla, franjevački samostan - Pogled sa strane na kućište i sviraonik izdvojen ispred orgulja
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Šarengrad - Župna crkva Sv. Petra i Pavla, franjevački samostan - Pogled s lijeve strane na orgulje
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Šarengrad - Župna crkva Sv. Petra i Pavla, franjevački samostan - Sviraonik izdvojen ispred orgulja ugrađen u ogradu pjevališta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali: