naslov:
Jelsa (Hvar) - Župna crkva Sv. Fabijana i Sebastijana - Pogled odozdo na vrh prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Jelsa (Hvar) - Župna crkva Sv. Fabijana i Sebastijana - Pogled odozdo na desnu stranu prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Jelsa (Hvar) - Župna crkva Sv. Fabijana i Sebastijana - Pogled sa strane na prospekt
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Jelsa (Hvar) - Župna crkva Sv. Fabijana i Sebastijana - Detalj dekoracije kućišta orgulja
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Jelsa (Hvar) - Župna crkva Sv. Fabijana i Sebastijana - Sviraonik - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Jelsa (Hvar) - Župna crkva Sv. Fabijana i Sebastijana - Stari sviraonik orgulja
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Jelsa (Hvar) - Župna crkva Sv. Fabijana i Sebastijana - Stari sviraonik - stražnja strana
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali: