naslov:
Škrip (Brač) - Privatno vlasništvo, vl. D. Krstulović - Pogled na zatvoreni klavir
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Škrip (Brač) - Privatno vlasništvo, vl. D. Krstulović - Pogled na otvoreni klavir
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Škrip (Brač) - Privatno vlasništvo, vl. D. Krstulović - Unutrašnjost klavira
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Škrip (Brač) - Privatno vlasništvo, vl. D. Krstulović - Zatvoreni klavir
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Škrip (Brač) - Župna crkva Sv. Jelene - Smještaj u prostoru
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Škrip (Brač) - Župna crkva Sv. Jelene - Prospekt - total
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Škrip (Brač) - Župna crkva Sv. Jelene - Detalj prospekta - desna strana
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Škrip (Brač) - Župna crkva Sv. Jelene - Sviraonik - total
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Škrip (Brač) - Župna crkva Sv. Jelene - Detalj orgulja
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Škrip (Brač) - Župna crkva Sv. Jelene - Pogled sa strane na prospekt
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali: