naslov:
Gračani - Župna crkva Sv. Ksavera - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Gračani - Župna crkva Sv. Ksavera - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Gračani - Župna crkva Sv. Ksavera - Detalj unutrašnjosti orgulja - zapis graditelja orgulja iz 1882. god.
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Gračani - Župna crkva Sv. Ksavera - Detalj unutrašnjosti orgulja - zapis graditelja orgulja iz 1974. god.
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Gračani - Župna crkva Sv. Ksavera - Pogled na sviraonik
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Gračani - Župna crkva Sv. Ksavera - Detalj sviraonika - klavijature i poluge za registre
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Gračani - Župna crkva Sv. Ksavera - Detalj sviraonika - dio klavijature i poluge za registre
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali: