naslov:
Bojana Brdo - Kapela Sv. Franje Ksaverskog - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Bojana Brdo - Kapela Sv. Franje Ksaverskog - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Bojana Brdo - Kapela Sv. Franje Ksaverskog - Sviraonik ugrađen na lijevoj bočnoj strani
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Bojana Brdo - Kapela Sv. Franje Ksaverskog - Desna bočna strana kućišta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Bojana Brdo - Kapela Sv. Franje Ksaverskog - Lijeva bočna strana s ugrađenim sviraonikom
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Bojana Brdo - Kapela Sv. Franje Ksaverskog - Lijeva bočna strana s kućištem za mijehove
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali: