1 - 10 od 16
naslov:
Volavje - Kapela Blažene Djevice Marije - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Volavje - Kapela Blažene Djevice Marije - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Volavje - Kapela Blažene Djevice Marije - Sviraonik inkorporiran u kućište pozitiva - dio klavijature i ručice manubrija
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Volavje - Kapela Blažene Djevice Marije - Pogled na lijevu bočnu stranu baze kućišta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Volavje - Kapela Blažene Djevice Marije - Pogled na lijevu bočnu stranu prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Volavje - Kapela Blažene Djevice Marije - Detalj dekoracije prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Volavje - Kapela Blažene Djevice Marije - Detalj dekoracije prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Volavje - Kapela Blažene Djevice Marije - Detalj sviraonika - dio klavijature i ručice manubrija (desna strana)
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Volavje - Kapela Blažene Djevice Marije - Sviraonik inkorporiran u začeljnu stranu kućišta pozitiva
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Volavje - Kapela Blažene Djevice Marije - Detalj kućišta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
1 - 10 od 16