1 - 10 od 30
naslov:
Lopud - Kapela na groblju, Gospa od Šunja - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Lopud - Kapela na groblju, Gospa od Šunja - Prospekt otvorenog kućišta - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Lopud - Kapela na groblju, Gospa od Šunja - Prospekt zatvorenog kućišta - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Lopud - Kapela na groblju, Gospa od Šunja - Pogled na sviraonik u devastiranom stanju
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Lopud - Kapela na groblju, Gospa od Šunja - Detalj sviraonika - manubrij
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Lopud - Kapela na groblju, Gospa od Šunja - Detalj sviraonika - klavijatura i kopule
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Lopud - Kapela na groblju, Gospa od Šunja - Pogled sa strane na orgučlje - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Lopud - Kapela na groblju, Gospa od Šunja - Pogled sa stražnje strane na kućište orgulja
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Lopud - Kapela na groblju, Gospa od Šunja - Unutrašnjost kućišta orgulja - svirale i kopule
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Lopud - Kapela na groblju, Gospa od Šunja - Unutrašnjost kućišta - mijeh
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
1 - 10 od 30