naslov:
Karlobag (Gospić) - Franjevački samostan i crkva sv. Josipa - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972.
materijali:
mjere:
negativ visina = 3.6 cm; negativ širina = 2.4 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Karlobag (Gospić) - Franjevački samostan i crkva sv. Josipa - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972.
materijali:
mjere:
negativ širina = 2.4 cm; negativ visina = 3.6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Karlobag (Gospić) - Franjevački samostan i crkva sv. Josipa - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972.
materijali:
mjere:
negativ visina = 3.6 cm; negativ širina = 2.4 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Karlobag (Gospić) - Franjevački samostan i crkva sv. Josipa - Sviraonik inkorporiran u kućište orgulja, total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972.
materijali:
mjere:
negativ širina = 2.4 cm; negativ visina = 3.6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Karlobag (Gospić) - Franjevački samostan i crkva sv. Josipa - Detalj sviraonika - dio klavijature i ručice manubrija
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972.
materijali:
mjere:
negativ visina = 3.6 cm; negativ širina = 2.4 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Karlobag (Gospić) - Franjevački samostan i crkva sv. Josipa - Detalj sviraonika - ručice manubrija
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972.
materijali:
mjere:
negativ širina = 2.4 cm; negativ visina = 3.6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Karlobag (Gospić) - Franjevački samostan i crkva Sv. Josipa - Sviraonik inkorporiran i kućište orgulja
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972.
materijali:
mjere:
negativ visina = 3.6 cm; negativ širina = 2.4 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm