naslov:
Gundinci - Župna crkva Sv. Mateja - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Gundinci - Župna crkva Sv. Mateja - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Gundinci - Župna crkva Sv. Mateja - Pogled na desnu stranu kućišta sa smještajem za mijeh
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Gundinci - Župna crkva Sv. Mateja - Sviraonik izdvojen ispred orgulja, slobodan
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Gundinci - Župna crkva Sv. Mateja - Pogled na prospekt
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Gundinci - Župna crkva Sv. Mateja - Detalj prospekta - centralno polje
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Gundinci - Župna crkva Sv. Mateja - Detalj prospekta - centralno i lijevo polje
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Gundinci - Župna crkva Sv. Mateja - Meder
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali: