naslov:
Dubrovnik - Crkva samostana Srca Isusova - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Dubrovnik - Crkva samostana Srca Isusova - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Dubrovnik - Crkva samostana Srca Isusova - Pogled sa strane na bazu kućišta i sviraonik
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Dubrovnik - Crkva samostana Srca Isusova - Pogled sa strane na prospekt
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Dubrovnik - Crkva samostana Srca Isusova - Pogled na sviraonik izdvojen ispred orgulja
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Dubrovnik - Crkva samostana Srca Isusova - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali: