naslov:
Čađavica - Župna crkva Sv. Petra Apostola - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Čađavica - Župna crkva Sv. Petra Apostola - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Čađavica - Župna crkva Sv. Petra Apostola - Sviraonik izdvojen ispred orgulja
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Čađavica - Župna crkva Sv. Petra Apostola - Detalj prospekta - pogled odozdo na središnje polje
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Čađavica - Župna crkva Sv. Petra Apostola - Pogled sa strane na sanduk za mijeh
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Čađavica - Župna crkva Sv. Petra Apostola - Detalj - lijeva bočna strana kućišta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Čađavica - Župna crkva Sv. Petra Apostola - Detalj prospekta - lijevo krilo
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Čađavica - Župna crkva Sv. Petra Apostola - Detalj - desna bočna strana kućišta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali: