1 - 10 od 16
naslov:
Zagreb - Klaićeva ulica - Tvornica duhana
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1930. g.
materijali:
naslov:
Zagreb - Klaićeva ulica - Tehnički fakultet, dvorišna zgrada
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1940. g.
materijali:
naslov:
Zagreb - Klaićeva ulica
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1930. g.
materijali:
naslov:
Zagreb - Klaićeva ulica
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1930. g.
materijali:
naslov:
Zagreb - Klaićeva ulica - Ciglana, prije rušenja baraka, pogled prema gradskim kućama
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1931. g.
materijali:
naslov:
Zagreb - Klaićeva ulica - Ciglana - barake na mjestu gdje je poslije izgrađen Tehnički fakultet (pogled iz Kačićeve ulice)
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1931. g.
materijali:
naslov:
Zagreb - Klaićeva ulica - Ciglana - opći pogled na barake prema Klaićevoj ulici
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1931. g.
materijali:
naslov:
Zagreb - Klaićeva ulica - Ciglana, općeniti pogled na barake prema Klaićevoj ulici i II. gimnaziji
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1931. g.
materijali:
naslov:
Zagreb - Klaićeva ulica - Ciglana, jedna od baraka prije spaljivanja
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1931. g.
materijali:
naslov:
Zagreb - Klaićeva ulica
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1931. g.
materijali:
1 - 10 od 16