naslov:
Pađene - Reljefi s pleterom starohrvatskog doba uzidani kao okvir prozora na pravoslavnoj crkvi koja je građena na temeljima stare crkve; stijena građena od klesanog kamena
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1924. g.
materijali:
naslov:
Pađene - Reljefi s pleterom starohrvatskog doba: osmica i pasji skok, uzidani kao okvir prozora na pravoslavnoj crkvi
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1924. g.
materijali: