naslov:
Košnički Hum - Kapela Sv. Magdalene - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Košnički Hum - Kapela Sv. Magdalene - Pozitiv - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Košnički Hum - Kapela Sv. Magdalene - Detalj pozitiva - principal
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Košnički Hum - Kapela Sv. Magdalene - Pogled na stražnju stranu pozitiva
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Košnički Hum - Kapela Sv. Magdalene - Detalj pozitiva
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Košnički Hum - Kapela Sv. Magdalene - Unutrašnjost sviraonika
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Košnički Hum - Kapela Sv. Magdalene - Unutrašnjost pozitiva - pogled na svirale
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Košnički Hum - Kapela Sv. Magdalene - Detalj sviraonika - klavijature
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Košnički Hum - Kapela Sv. Magdalene - Unutrašnjiost mehanizma orgulja - mijeh
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali: