1 - 10 od 16
naslov:
Trogir - Crkva Sv. Petra - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Trogir - Crkva Sv. Petra - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Trogir - Crkva Sv. Petra - Prospekt s bogato dekoriranim kućištem
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Trogir - Crkva Sv. Petra - Bogato dekorirano kućište prospekta - desna strana
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Trogir - Crkva Sv. Petra - Bogato dekorirano kućište prospekta - lijeva strana
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Trogir - Crkva Sv. Petra - Detalj dekoracije prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Trogir - Crkva Sv. Petra - Sviraonik inkorporiran u kućište prospekta - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Trogir - Crkva Sv. Petra - Detalj kućišta - vidljivo prekrajanje orgulja
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Trogir - Crkva Sv. Petra - Detalj dekoracije prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Trogir - Crkva Sv. Petra - Detalj dekoracije prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
1 - 10 od 16