naslov:
Šibenik - Župna crkva Sv. Nikole - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Šibenik - Župna crkva Sv. Nikole - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Šibenik - Župna crkva Sv. Nikole - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Šibenik - Župna crkva Sv. Nikole - Detalj prospekta - gornja zona
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Šibenik - Župna crkva Sv. Nikole - Pogled sa strane na orgulje - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Šibenik - Župna crkva Sv. Nikole - Sviraonik - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali: