naslov:
Brinje (Sokolac) - Grad Frankopana, detalj: ulaz u gotičku kapelicu; stanje 1936.
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1936.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 9 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
lokalitet:
naslov:
Brinje Sokolac - Grad s kapelom, gledan sa sjevero-istočne strane
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
oko 1900.
materijali:
mjere:
negativ širina = 18 cm; negativ visina = 24 cm
lokalitet:
naslov:
Brinje Sokolac - Grad s kapelom gledan s jugo-istočne strane
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
oko 1900.
materijali:
mjere:
negativ širina = 13 cm; negativ visina = 18 cm
lokalitet:
naslov:
Brinje Sokolac - Sklop starog grada s kapelom i kulom
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
oko 1900.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 12 cm; pozitiv visina = 8.4 cm
lokalitet:
naslov:
Brinje Sokolac - Grad s kapelom gledan sa sjeverne strane
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
oko 1900.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 11 cm; pozitiv visina = 8.7 cm
lokalitet:
naslov:
Brinje Sokolac - Stari grad, detalj: glavni ulaz u grad s gotičkim portalom
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
oko 1900.
materijali:
mjere:
negativ širina = 18 cm; negativ visina = 24 cm
lokalitet:
naslov:
Brinje Sokolac - Stari grad i mjesto u podnožju s njegove južne strane
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1896.
materijali:
mjere:
negativ širina = 13 cm; negativ visina = 18 cm
lokalitet: