1 - 10 od 11
naslov:
Osijek - Muzej Slavonije - Klavir - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Osijek - Muzej Slavonije - Tafelkalvir - Detalj tafelklavira - klavijatura
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Osijek - Muzej Slavonije - Tafelkalvir - Detalj tafelklavira - klavijatura i iznad naziv radionice
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Osijek - Muzej Slavonije - Detalj klavira - klavijatura
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Osijek - Muzej Slavonije - Fisharmonik - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Osijek - Muzej Slavonije - Detalj fisharmonika - pedal
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Osijek - Muzej Slavonije - Detalj fisharmonika - pločica sa imenom majstora (I. Deutschmann iz Beča)
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Osijek - Muzej Slavonije - Pozitiv
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Osijek - Muzej Slavonije - Tafelkalvir - Detalj pozitiva - klavijatura
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Osijek - Župna crkva sv. Mihaela - Fisharmonik- total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
1 - 10 od 11