naslov:
Martijanec - Župna crkva Sv. Martina - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Martijanec - Župna crkva Sv. Martina - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Martijanec - Župna crkva Sv. Martina - Pogled na prospekt i lažni pozitiv
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Martijanec - Župna crkva Sv. Martina - Sviraonik izdvojen ispred orgulja, ugrađen u ogradu pjevališta (pogled s desna)
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Martijanec - Župna crkva Sv. Martina - Pogled na začelje orgulja
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali: