naslov:
Karlovac - Župna crkva franjevačkog samostana - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Karlovac - Župna crkva franjevačkog samostana - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Karlovac - Župna crkva franjevačkog samostana - Sviraonik - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Karlovac - Župna crkva franjevačkog samostana - Pogled sa strane na kućište orgulja
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Karlovac - Župna crkva franjevačkog samostana - Detalj pospekta - centralna zona, gornji dio
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Karlovac - Župna crkva franjevačkog samostana - Detalj prospekta - centralna i desna zona
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali: