naslov:
Karlovac - Grobljanska kapela Svih Svetih - Pozitiv
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Karlovac - Grobljanska kapela Svih Svetih - Pozitiv
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Karlovac - Grobljanska kapela Svih Svetih - Pozitiv
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Karlovac - Grobljanska kapela Svih Svetih - Pozitiv
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Karlovac - Grobljanska kapela Svih Svetih - Pozitiv
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Karlovac - Grobljanska kapela Svih Svetih - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Karlovac - Grobljanska kapela Svih Svetih - Pogled sa strane na sviraonik
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali: