naslov:
Garešnica - Župna crkva Pohoda Marijina - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Garešnica - Župna crkva Pohoda Marijina - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Garešnica - Župna crkva Pohoda Marijina - Pogled na sviraonik izdvojen ispred orgulja
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Garešnica - Župna crkva Pohoda Marijina - Sviraonik izdvojen ispred orgulja - lijeva, bočna strana
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Garešnica - Župna crkva Pohoda Marijina - kućište za mijehove, poluga za gaženje na lijevoj strani
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Garešnica - Župna crkva Pohoda Marijina - Ostaci izvornog zapisa graditelja Seiblera
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Garešnica - Župna crkva Pohoda Marijina - Začelje orgulja - pogled na manji ugrađeni sviraonik i apst rolete
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Garešnica - Župna crkva Pohoda Marijina - Začelje orgulja s ostacima starog sviraonika
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali: