naslov:
Vidovgrad - Grad u četverokutu, građen od tesanaca
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1922. g.
materijali:
lokalitet: