naslov:
Vidovgrad - Crkvica sv. Vida, gotička; pogled na ruševinu prema moru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1922. g.
materijali: