naslov:
Hampovica - Kapela Sv. Andrije - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Hampovica - Kapela Sv. Andrije - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Hampovica - Kapela Sv. Andrije - Sviraonik prigrađen na lijevoj bočnoj strani kućišta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Hampovica - Kapela Sv. Andrije - Kućište - pogled na desnu bočnu stranu i začelje
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali: