1 - 10 od 11
naslov:
Donja Batina (Zlatar Bistrica) - Kapela Sv. Jakova - Smještaj u prostoru
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Donja Batina (Zlatar Bistrica) - Kapela Sv. Jakova - Unutrašnjost orgulja - mehanizam i sistem svirala
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm
naslov:
Donja Batina (Zlatar Bistrica) - Kapela Sv. Jakova - Pogled na mijeh
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Donja Batina (Zlatar Bistrica) - Kapela Sv. Jakova - Prospekt
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm
naslov:
Donja Batina (Zlatar Bistrica) - Kapela Sv. Jakova - Prospekt - gornji dio sa sviralama
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Donja Batina (Zlatar Bistrica) - Kapela Sv. Jakova - Pogled na sviraonik inkorporiran u kućište orgulja sa začeljne strane
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm
naslov:
Donja Batina (Zlatar Bistrica) - Kapela Sv. Jakova - Smještaj sviraonika i mijeha u kućištu orgulja
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Donja Batina (Zlatar Bistrica) - Kapela Sv. Jakova - Pogled sa strane na smještaj sviraonika i mijeha u kućište orgulja
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm
naslov:
Donja Batina (Zlatar Bistrica) - Kapela Sv. Jakova - Pogled na sviraonik
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Donja Batina (Zlatar Bistrica) - Kapela Sv. Jakova - Pogled u unutrašnjost sviraonika - svirale
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm
1 - 10 od 11