naslov:
Koprivnica - Franjevački samostan - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Koprivnica - Franjevački samostan - Pogled sa strane na prospekt
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Koprivnica - Franjevački samostan - Pogled sa strane na prospekt - gornja zona
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Koprivnica - Franjevački samostan - Pogled sa strane na donju zonu prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Koprivnica - Franjevački samostan - Sviraonik izdvojen ispred orgulja, slobodan
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Koprivnica - Franjevački samostan, orgulje - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali: