naslov:
Vrbica - Župna crkva Pohoda Marijina - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Vrbica - Župna crkva Pohoda Marijina - Prospekt total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Vrbica - Župna crkva Pohoda Marijina - Dio prospekta - centralno i desno polje
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Vrbica - Župna crkva Pohoda Marijina - Pogled na sviraonik ugrađen u kućište orgulja
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Vrbica - Župna crkva Pohoda Marijina - Detalj sviraonika - dio klavijature i ručice manubrija
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali: