1 - 10 od 25
naslov:
Počitelj - kip Pietà, vis. 68 cm s vlasnikom Dane Vuksanom u pozadini; pokojna Vuksanova žena, katolkinja, imala je taj kip iz crkve sv. Katarine u Petrinji, kamo je, prema Vuksanovom kazivanju došla iz Majdana u Bosni
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1923. g.
materijali:
lokalitet:
naslov:
Počitelj - Grad koji se u vlasništvu Mogorića spominje od 1263. g., nazvan i Vuksanova gradina; situacija u krajoliku
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1931. g.
materijali:
lokalitet:
naslov:
Počitelj - Grad, detalj: zidovi, a sprijeda vegetacija
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1931. g.
materijali:
lokalitet:
naslov:
Počitelj - Grad, ostaci zidova obrasli vegetacijom
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1923. g.
materijali:
lokalitet:
naslov:
Počitelj - Grad, dio zida s vegetacijom i putem
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1931. g.
materijali:
lokalitet:
naslov:
Počitelj - Grad nazvan i Vuksanova gradina, ulaz
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1923. g.
materijali:
lokalitet:
naslov:
Počitelj - Grad, detalj: ulaz iznutra
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1931. g.
materijali:
lokalitet:
naslov:
Počitelj - Grad, detalj: ulaz u grad iznutra, partija s blokovima kamena
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932. g.
materijali:
lokalitet:
naslov:
Počitelj - Grad, detalj kod ulaza i tehnika zidanja zida "počiteljski kvadri"
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932. g.
materijali:
lokalitet:
naslov:
Počitelj - Grad, detalj: kvadri kod ulaza (pozira Omčikusova)
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932. g.
materijali:
lokalitet:
1 - 10 od 25