21 - 30 od 31
naslov:
Ostrovica Lička - Grad, zid na sjevernoj strani
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932. g.
materijali:
naslov:
Ostrovica Lička - Grad, zid na sjevernoj strani do Kuka
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932. g.
materijali:
naslov:
Ostrovica Lička - Grad, detalj: zid na sjevernoj strani vrha
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932. g.
materijali:
naslov:
Ostrovica Lička - Grad, detalj: teren na sjeveru, ispod najvišeg vrha
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932. g.
materijali:
naslov:
Ostrovica Lička - Grad, detalj: kulište s istoka, s panoramom u Ličko polje
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932. g.
materijali:
naslov:
Ostrovica Lička - Grad, detalj zida ispod kuka, s istoka
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1924. g.
materijali:
naslov:
Ostrovica Lička - Panorama s Ličkog polja, pod brdom sa zapada
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932. g.
materijali:
lokalitet:
naslov:
Ostrovica Lička - Grad na brdu, opća situacija s Ličkog polja
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1931. g.
materijali:
naslov:
Ostrovica Lička - Situacija grada na vrhu, a dolje, podno njega, selo
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932. g.
materijali:
naslov:
Ostrovica Lička - Situacija s Ličkog polja, u ravnici tratina s kamenjem
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1931. g.
materijali:
lokalitet:
21 - 30 od 31