21 - 25 od 25
naslov:
Ostrovica Lička - Grad, detalj: teren na sjeveru, ispod najvišeg vrha
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932. g.
materijali:
naslov:
Ostrovica Lička - Grad, detalj: kulište s istoka, s panoramom u Ličko polje
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932. g.
materijali:
naslov:
Ostrovica Lička - Grad, detalj zida ispod kuka, s istoka
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1924. g.
materijali:
naslov:
Ostrovica Lička - Grad na brdu, opća situacija s Ličkog polja
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1931. g.
materijali:
naslov:
Ostrovica Lička - Situacija grada na vrhu, a dolje, podno njega, selo
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932. g.
materijali:
21 - 25 od 25