21 - 24 od 24
naslov:
Belgrad - Župna crkva Gospe od Snijega - Detalj prospekta - donji dio
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Belgrad - Župna crkva Gospe od Snijega - Oštećene svirale
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Belgrad - Župna crkva Gospe od Snijega - Pogled sa strane na prospekt
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Belgrad - Župna crkva Gospe od Snijega - Sviraonik - pogled na klavijaturu, manubrij i kopule
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
21 - 24 od 24